Home > Warehousing > Customs Clearance Service

Customs Clearance Service

Myhome Customs Clearance Service:


  • Shipper has Export License - offer full Export Document 
  • Myhome handle Export Cearance - only need offer Packing List and Cargo Invoice 


Myhome Customs Clearance ServiceCustoms ports:

  • Hongkong -Shenzhen -Guangzhou-Zhongshan
  • Xiamen
  • Shanghai- Ningbo-Yiwu
  • Qingdao
  • Beijing - Tianjing
  • Dalian


Myhome Customs Clearance Service Document Need: